شرکت پارس فاطم در سال 1373 و به منظور کمک به صنعت دامپروری، طیور و آبزیان کشور بنا نهاده شد. از ابتدای تاسیس شرکت چشم اندازی که مد نظر مدیران شرکت بوده کمک به وضعیت سلامت دام و طیور و متعاقب آن غذا سالم و سلامت جامعه بوده که با وارد کردن دارو و واکسن های با کیفیت و از کشورهای معتبر دراین جهت گام نهاده است.