021-66944455

واکسن Hipraviar trt

HIPRAVIAR-TRT
واکسن کشته سندرم کله بادی طیور و رینوتراکئیت بوقلمون

ترکیب:
هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیر فعال (کشته) رینوتراکئیت (سندرم کله بادی) سویه ۱۰۶۲ تحت تیپB ، با منشا ماکیان و به میزان حداقل ۱۰۶  TCID50 به همراه ادجوانت روغنی میباشد.
موارد مصرف:
جهت پیشگیری ازسندرم کله بادی  در گله های تخمگذار و مادر.
جهت پیشگیری از رینوتراکئیت در بوقلمون.
مقدار مصرف:
5/0  میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده.
واکسیناسیون در طیور بالغ و یوقلمون میبایست قبل از شروع تخمگذاری انجام گیرد.
هرگونه بر نامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.
روش مصرف:
داخل عضلانی، درعضله سینه و یا زیر جلدی در ناحیه میانی پشت گردن. در حیواناتی که گوشت آنها مورد مصرف انسانی قرار میگیرد توصیه میگردد که فقط به روش زیر جلدی استفاده گردد. در صورتی که تزریق زیر جلدی به درستی انجام نگیرد و به صورت داخل جلدی صورت گیرد، می تواند باعث تورم در ناحیه تزریق گردد. دمای واکسن در زمان تجویز در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. واکسن را قبل و در حال انجام واکسیناسیون تکان دهید.
روش نگهداری:
واکسن در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتیگراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود
بسته بندی:
ویالهای ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی)
سازنده:
هیپرا اسپانیا
واردکننده:
شرکت پارس فاطم
توزیع کننده:
شرکت پارسیان پخش اکسیر