021-66944455

Scientific advice on how to use drugs and vaccines.

مشاوره علمی در خصوص نحوه استفاده از دارو و واکسن ها

این شرکت با دارا بودن بخش فنی مجرب و متخصص آماده پاسخگویی در خصوص مزایا و نحوه استفاده محصولات وارداتی خود می باشد. ضمن اینکه شرکت به طور گسترده ای ارتباط خود را با دانشگاه های کشور حفظ نموده و به این طریق در کمک به اعتلای دامپزشکی در کشور یاری رسانی کرده و نیز اطلاعات خود را مطابق با نیاز روز کشور به روزرسانی می نماید.