021-66944455

دارو Estroplan گاوی

ESTROPLAN
کلوپروستنول سدیم تزریقی

دارو Estroplan
 
نام ژنریک: کلوپروستنول سدیم
 
شکل دارویی: محلول استریل تزریقی
 
ترکیب دارویی: هر میلی لیتر حاوی ۲٥۰ میکروگرم گلوپروستنول سدیم
 
مکانیسم اثر
PGF2ɑ سبب تحلیل سریع جسم زرد فعال و کاهش تولید پروژسترون شده و بواسطه اثر لوتئولیتیکی موجبات رشد فولیکول و برگشت به فحلی همراه با تخمک گذاری طبیعی را فراهم می آورد. همچنین دارای اثر تحریکی مستقیم بر عضلات صاف رحم و اثر شل کنندگی بر سرویکس می باشد.
 
فارماکوکینتیک
کلوپروستنول پس از تزریق عضلانی به سرعت در بدن پخش می شود، بطوری که حداکثر میزان بافتی آن در گاو ۳۰
دقیقه پس از تزریق به وجود می آید. این ترکیب از طریق کلیه و صفرا دفع می شود.
 
گونه های هدف: گاو و مادیان
 
موارد مصرف
در گاوها
• القاء زایمان
• کیست لوتئال
• موارد فحلی آرام یا نامعین
• همزمان سازی سیکل فحلی
• خاتمه دادن به آبستنی ناخواسته طبیعی
• آندومتریت مزمن، پیومتر و جفت ماندگی
• خاتمه دادن به آبستنی غیر طبیعی نظیر جنین مومیایی شده
• استروپلان مطابق دستورات ذیل تنها به صورت عضلانی تزریق می گردد.
در مادیان
• دی استروس طولانی
• آنستروس وابسته به شیرواری
• ایجاد سقط جنین قبل از روز ٤٥ آبستنی
 ( silent heat) • در موارد فحلی خاموش
 
روش مصرف: استروپلان مطابق دستورات ذیل تنها به صورت عضلانی تزریق می گردد.
گاو: یک یا چند بار از دوز ۲ میلی لیتر
اسب های با وزن کمتر از ٤۰۰ کیلوگرم: 1 - 0.5 میلی لیتر
اسب های با وزن بیش از ٤۰۰ کیلوگرم: 1 - 2 میلی لیتر
 
موارد منع مصرف: از تزریق وریدی دارو اجتناب شود.
در دام های آبستن، به جز مواقعی که سقط جنین مورد نظر باشد، تزریق نگردد.
در مادیان های دچار نارسایی حاد یا تحت حاد سیستم گوارشی یا تنفسی استفاده نشود.
 
دوره پرهیز از مصرف
گوشت: یک روز پس از آخرین تزریق
شیر: ٤ ساعت پس از آخرین تزریق
 
عوارض جانبی
ممکن است عفونت های موضعی در محل تزریق ایجاد شودکه به صورت سیتمیک بروز کند.
متعاقب تجویز ٥ تا ۱۰ برابری دوز توصیه شده، افزایش دمای بدن و ریزش بزاق در گاوها گزارش شده است.
 
موارد احتیاط
به دلیل جذب آسان از طریق پوست، زنان باردار و افراد مبتلا به آسم می بایست از تماس با این دارو جدا خودداری کنند.
 
اطمینان از مصرف دارو
حیوانات باید آماده تلقیح بوده، از سلامت کامل، جسم زرد فعال و تغذیه مطلوب برخوردار باشند. همچنین تلقیح مصنوعی
نیز می بایست به درستی و با روش صحیح و بهداشتی انجام گیرد.
 
شرایط نگهداری
دارو در دمای بین ۲۰ تا ۲٥ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
 
تولید و بسته بندی
استروپلان در ویال های ۲۰ میلی لیتری توسط شرکت Parnell استرالیا تهیه شده و از زمان تولید تا دو سال اعتبار مصرف دارد.
شرکت وارد کننده:
پارس فاطم 
توزیع کننده:
شرکت پارسیان پخش اکسیر