مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ماهانفارم 4Ross 308مادر گوشتی87/3/8
2ماهانفارم 1Ross 308مادر گوشتی87/8/9
3ماهانشماره 40 فاز 2Ross 308مادر گوشتی87/12/1
4ماهانگله 41 مزرعه 3Ross 308مادر گوشتی87/12/27
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز