مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1سیمرغ سیمرغ خراسانRoss 308مادر گوشتی87/1/31
2جنوب خراسانفارم یک اسفهرودRoss 308مادر گوشتی87/2/8
3سیمرغسیمرغ خراسان فارم 3Ross 308مادر گوشتی87/5/12
4فریمانفریمانLohmanمادر گوشتی87/7/20
5سیمرغخراسان فارم 2Ross 308مادر گوشتی87/8/7
6مرغکخراسانHy-lineمادر تخم گذار87/8/14
7مشهد جوجهمشهد جوجهHy-lineمادر تخم گذار87/9/6
8مرغداران طوسمرغداران طوسRoss 308مادر گوشتی87/9/25
9کوثرفارم 1 گله 9Ross 308مادر گوشتی87/11/7
10جاجرمیجاجرمیRoss 308مادر گوشتی87/12/15
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز