مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ناز مرغ زرندناز مرغ زرندRoss 308مادر گوشتی86/6/13
2مرغ پرورفارم ابراهیم آبادCobb 500مادر گوشتی87/1/28
3میلاد جوجهمیلاد جوجهCobb 500مادر گوشتی87/3/26
4کشت و صنعت فراورده های پروتئینی کشورمزرعه خوشوقتیRoss 308مادر گوشتی87/5/3
5کشت و صنعت تفرشکشت و صنعت تفرشCobb 500مادر گوشتی87/9/8
6مروارید جوجه زرندیهمروارید جوجه زرندیهRoss 308مادر گوشتی87/9/15
7درنا جوجهواحد دلیجان فارم 2Ross 308مادر گوشتی87/9/30
8مرغ پرورمرغ پرورRoss 308مادر گوشتی87/9/23
9بیتابیتاRoss 308مادر گوشتی87/10/16
9بیتابیتاRoss 308مادر گوشتی87/10/16
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز