مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ناز مرغ ابهرناز مرغ ابهرمادر گوشتی86/4/28
2ققنوس جوجهققنوس جوجهCobb 500مادر گوشتی86/5/15
3پیکا جوجهپیکا جوجهAA Plusمادر گوشتی86/5/15
4ناز مرغ ابهرناز مرغ ابهرRoss 308مادر گوشتی86/6/13
5ارمساکتAA Plusمادر گوشتی
6سبزدشتابهر فارم3مادر گوشتی86/8/5
7ارمسارنگAA Plusمادر گوشتی86/11/1
8تک پرورانتک پرورانRoss 308مادر گوشتی87/1/10
9ماهان خرمدرهماهان خرمدرهRoss 308مادر گوشتی87/4/13
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز