مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1مام جوجهفارم 2Ross 308مادر گوشتی86/12/25
2سپید گوشت سمنانسپید گوشت سمنانRoss 308مادر گوشتی86/12/27
3پرستوسامان جوجهRoss 308مادر گوشتی87/11/30
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز