مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ماکیان مهر گنبدواحد 1 مینودشتRoss 308مادر گوشتی87/5/31
2ماکیان مهر گنبدفارم 2Ross 308 مادر گوشتی87/7/4
3مزرعه نمونهمزرعه نمونهRoss 308مادر گوشتی87/7/26
4پیگیرپیگیرRoss 308مادر گوشتی87/9/11
5ماکیان مهر گنبدماکیان مهر گنبدRoss 308مادر گوشتی87/12/28
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز