مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1یزد جوجهیزد جوجه Ross 308مادر گوشتی87/1/31
2یزد جوجهیزد جوجهRoss 308مادر گوشتی87/12/28
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز