مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1کیوان مرغکیوان مرغRoss 308مادر گوشتی2/12/85
2برآیندکبودانHybro PGمادر گوشتی15/12/85
3سیمینگوهر جوجهRoss 308مادر گوشتی19/12/85
4مرغ تپهمرغ تپهRoss 308مادر گوشتی30/1/86
5سلیم جوجهعسگرآبادRoss 308مادر گوشتی19/2/86
6به مرغبه مرغRoss 308مادر گوشتی22/2/86
7کشت و صنعت مهابادکشت و صنعت مهابادRoss 308مادر گوشتی24/2/86
8مرغ پرورمرغ پرورRoss 308مادر گوشتی2/3/86
9طلا رنگتعاونی 86Lohmanمادر گوشتی26/3/86
10برآیندسیمین تخمRoss 308مادر گوشتی3/4/86
11بالانیچ طیوربالانیچ طیورAA Plusمادر گوشتی7/4/86
12پرگلپرگلRoss 308مادر گوشتی13/5/86
13سفید بالانسفید بالانRoss 308مادر گوشتی18/5/86
14سینه طلاسینه طلاAA Plusمادر گوشتی24/5/86
15یاشار سیمرغ فردوسیاشار سیمرغ فردوسAA Plusمادر گوشتی24/5/86
16برآیندبرآیندAA Plusمادر گوشتی12/6/86
17بالانیچ طیورفارم یکRoss 308مادر گوشتی8/7/86
18پیکان جوجهزربالRoss 308مادر گوشتی23/7/86
19عزیز حسینی-سیدان سبزگل دشتRoss 308مادر گوشتی8/8/86
20سلیم جوجهتعاونی 29 پیرانشهرRoss 308مادر گوشتی8/8/86
21اروم چکاوکتعاونی 169 ارومیهRoss 308مادر گوشتی8/8/86
22کیوان مرغ پرطلائیواحد یکRoss 308مادر گوشتی19/8/86
23نیکودشتنیکودشتLohmanمادر گوشتی21/8/86
24شرکت زربالپلیکان جوجهRoss 308مادر گوشتی17/9/86
25برآیندمرغ تکRoss 308 مادر گوشتی22/9/86
26اروم چکاوکآیدین صباRoss 308مادر گوشتی1/11/86
27کشت و صنعت مهابادواحد یک گله 35Ross 308مادر گوشتی17/11/86
28سپید مرغ شبسترسپید مرغ شبسترRoss 308مادر گوشتی24/11/86
29مرغ مادر بالانچ طیورقره آغاجRoss 308مادر گوشتی15/12/86
30مرغ مادر امین مرغمرغ مادر امین مرغRoss 308مادر گوشتی7/11/86
12
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز