مقالات
 
عناوین تمام مقالات
•  عنوان گروه
•  زنبور و داروهای زنبور عسل
•  طیور
 
1389/09/27راهنمای زنبورداری 4


قسمت سوم: اطلاعات مربوط به داروهای زنبور عسل شرکت بایر آلمان


Bayvarol®:
ابتدا آزمایش ، سپس درمان
بهترین زمان برای درمان کلونیها با بای وارول از جهت هجوم واروآ بعد از آخرین برداشت عسل و محصول آن است.نوارهای بای وارول فرآوری شده با فلومترین از پایرتیروئیدهای سنتتیک می باشد که به شدت در مقابله با جرب واروآ موثر بوده و در هنگام مصرف برای زنبورها بی ضرر می باشد.

آزمایش: بدنبال برداشت محصول عسل
قبل از درمان ، ابتدا می بایست میزان الودگی با جرب واروآ بررسی شود.برای انجام چنین کاری در کف کندو پارچه ای تمیز قرار دهید و پس از آن نوارهای بای وارول را آویزان کنیدو صفحه کف را پس از 24 ساعت بررسی کنید.این کار بطور واضح میزان آلودگی به جرب را آشکار خواهد ساخت

استفاده آسانِ نوارهای Bayvarol®

 

 

 

 


درمان: نوار به نوار
برای کلونیهای معمولی 4 نوار آویزان کنید.برای کلونیهای ضعیف شده،کلونیهای جوان و تازه که هنوز بیشتر از نصف شانه ها استفاده نشده است،2 نوار جواب مناسب را ایجاد خواهد کرد.نوارها را ما بین شانه ها آویزان کنید.مطمئن شوید که زنبورها می توانند از هر دو سمت نوارها بالا روندو برخورد داشته باشند.بسیار مهم است که تضمین شود که مقدار مناسب از ماده موثره در بین زنبورها پخش گردد.این عمل بطور یکنواخت در بین کندو و در بین برخوردهای عمومی زنبورها اتفاق می افتد.

 

 


اثر: کنترل
جربهای جوان بسرعت بوسیله ماده مؤثره و بمحض آنکه آنها از سلولهای لاروی بسته با زنبورهای کارگر بیرون می آیند،کشته خواهند شد.مقدار آلودگی به جرب را بطور منظم در تمام دوره درمانی بررسی کنید.
دوره درمان : معین
نخستین دوره درمان به مدت 4 تا 6 هفته به طول می انجامد.بیشتر از مدت زمان پیشنهادی نوارها را در داخل کندو قرار ندهید،زیرا که سودمندی ماده مؤثره کاهش خواهد یافت و تهدید افزایش جمعیت جربهای مقاوم وجود دارد.به منظور جلوگیری از آلودگی مجدد کلونیهای زنبور مجاور،همة کلونیهای موجود در ناحیه می بایست در صورت امکان در یک زمان و با یکدیگر مورد درمان قرار گیرند.
بای وارول کلونیها را از تخریب در انتهای تابستان محافظت کرده و کمک به تضمین سالم باقی ماندن زنبورها در طی زمستان می کند.

 

 

 

Perizin®:
اثر سریع
در جهت انتهای سال،هنگامیکه هیچ نوزادی در کلونی موجود نیست،بهترین زمان برای درمان کندو با داروی ضد جرب Perizin (باماده مؤثره کومافوس)است.این درمان کلیه جمعیت جربها را از بین برده و کمک به پیشگیری از مشکلات در بهار پ
می کند.پریزین همچنین می تواند جهت تشخیص میزان آلودگی اولیه جرب مورد استفاده قرار گیرد.به واقع فقط اجرای آزمایش نیمی از درمان را تشکیل می دهد
خیلی کاربردی: آزمایش
یک درمان تنها با پریزین برای تشخیص میزان هجوم جربهای واروآ مفید است.قبل از درمان یک صفحه تمیز در زیر کندو قرار داده و آنرا یک روز بعد بررسی کنید.اگر جربهای مرده را در روی صفحه مشاهده نمودید،تشخیص کامل می شود.در این موارد می بایست همه کلونیهای یک مجموعه را دو بار به فاصله یک هفته درمان کنید.
بطور باورنکردنی آسان: درمان
می توانید از محلول آماده مصرف برای چکاندن بر روی زنبورها با استفاده از لوله مدرج پلاستیکی(روش دستی) استفاده کنید.10 تا 15 میلی لیتر از محلول را بسته به اندازه کلونی بچکانید.بقیه کار بوسیله خود زنبورها انجام می شود.آنها امولسیون مورد نظر را استفاده کرده و آنرا از طریق تغذیه عمومی که بین آنها وجود دارد در کل مجموعه پخش می کنند.ماده مؤثره داخل همولنف زنبور از طریق دستگاه گوارش می شود و هنگامیکه جربها از همولنف تغذیه می کنند،مقدار دز کشنده ای را که همة آنها را بکشد دریافت می کنند

 

 

تشخیص و درمان با پریزین
بسیار ایمن : اثر
مقدار ماده مؤثره ای که بوسیله زنبورها مصرف می شود،برای خود آنها خطرناک نیست امّا همین مقدار برای از بین بردن جربها کافی است.در هنگام استفادة پریزین بسیار مهم است که درجه حرارت محیط کمتر از 5 درجه سانتی گراد نباشد،زیرا که منجر به سرد شدن شدید بدن زنبورها شده و باعث مرگ آنها می شود.

 

 

بطور کلی تلفات 50 زنبور را در هنگام استفاده از پریزین در مواردی که کلونی مسن نباشد و یا آسیب جدی ندیده باشد می توان انتظار داشت.بطور معمول این تعداد تلفات اثر تهدید کننده ای بر کلونی ندارد.پریزین همچنین برای استفاده در کلونیهایی که مدت کوتاهی از تشکیل آنها سپری نشده باشد بسیار مناسب است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkmite+®:
شانسی برای ایجاد مقاومت وجود ندارد.
استفاده از چک مایت جهت هجوم جرب واروآ می تواند بطور مؤثری تحت کنترل باشد.علاوه بر این،چک مایت بعنوان یک روش برای کنترل سوسک کوچک کندو اثبات شده است که مؤثر می باشد.
ارئه مطالعات: اثر واضح
مطالعات اخیر یکبار دیگر اثر برجستة این روش درمان را اثبات کرده است.48 ساعت پس از آغاز درمان 90-85 % سوسکهای بالغ کوچک کندو و 94% لارو آنها از بین میروند.علاوه بر این ،این درمان کنترل بسیار مناسبی علیه جرب واروآ فراهم میکند که با توجه به اثبات توسط مطالعات مختلف انجام شده، تا 100% آنها را می کشد.
جهت هجوم جرب: فقط آنها را آویزان کنید.
نه تنها نوارهای چک مایت سبک هستند بلکه به راحتی قابل استفاده هستند.فقط نوارهای پلاستیکی 5/2 *5/22 سانتی متری را بین شانه ها آویزان کنید.یک نوار برای 5 شانه در نواحی زایش کندو،کافی است.

 

 

 

 

 


همة کلونیهای مجاور باید در یک زمان مورد درمان قرار گیرند.از این رو استفاده از چک مایت در بهار قبل از آغاز جستجو برای یافتن غذا یا در پاییز بعد از برداشت آخرین محصول ،پیشنهاد شده است.
برای حمله سوسکها: فقط زیرآنها بخوابانید
استفاده از نوارهای چک مایت برای کنترل هجوم سوسکها مشابه روشی است که برای کنترل جرب واروآ بکار برده می شود،امّا اختلافاتی نیز وجود دارد.قبل از مصرف
شانه های عسل را بردارید و 14 روز پس از برداشتن پس از برداشتن نوارها مجدداً جایگزین کنید.یک نوار را به دو قسمت تقسیم کنید و آنها را به یک تکه مقوا بچسبانید. این ورقه ها را در وسط کندو قرار دهید و آنها را با نوار چسب بگونه ای که زنبورها نتوانند آنرا بخورند و یا خارج کنند،بچسبانید.نوارها می بایست به سمت پایین قرار گیرند.آنها را در کندو به مدت حداقل 42 و حداکثر 45 روز قرار دهید.زمان درمان مانند کنترل جرب واروآ قبل از آغاز جمع آوری شهد یا پس از آخرین برداشت محصول در پاییز می باشد.هیچگاه کندو ها را بیش از 4 بار در سال برای مبارزه با هجوم سوسکها درمان نکنید و نوارها را هنگامیکه زنبورها در حال تولید عسل هستند استفاده نکنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

منبع مقاله:  شرکت بایر آلمان                 نویسنده:  مهندس سید محمد رضا شهروزی                          
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز