021-66944455

پارس فاطم پیشرو در ارائه خدمات بهداشت دام و طیور

شرکت پارس فاطم با واردات و توزیع واکسن ، داروها و کیت های تشخیصی از برندهای معتبر بین المللی گام مهمی در جهت بهداشت و تشخیص در صنایع دام و طیور کشور برداشته است.